Outplacement

Bij A-Th reikt outplacement veel verder dan het loutere zoeken naar een nieuwe betrekking. 

Tegenwoordig kan de kandidaat zelf veel kosteloze tools op het Internet vinden. De toegevoegde waarde van A-Th schuilt veel minder in het “doen” dan in een combinatie van nadenken en vragen stellen. Doen is niet genoeg, de kandidaat moet zich ook kunnen positioneren!

 

Door zijn sterke psychologische aanpak beschouwt ons team van HR-consultants elke afdanking als een gelegenheid om zijn loopbaan opnieuw in vraag te stellen, te herpositioneren en/of te heroriënteren.


Door aan zichzelf te werken, kan de begeleide persoon zich bewust worden van zijn waarden, gedragingen, motiveringen...


Die heldere introspectie biedt de kandidaat de kans om persoonlijk en professioneel anders te gaan functioineren en zelfs een andere kijk op het leven te krijgen.

Een beheers en onderhandelingstool

Zodra het u duidelijk is geworden dat u afscheid moet nemen van medewerkers, geeft A-Th u de nodige steun om zo goed mogelijk aan uw morele, maatschappelijke en wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Soepele op maat gesneden formules:

Volledige individuele outplacement (CAO 51) – Outplacement van beperkte duur – Algemeen stelsel (> 30 weken opzeg) – Speciaal stelsel (CAO 82bis voor 45?plussers) of integratie in de Tewerkstellingscel.

Ze zijn bestemd voor alle personeelscategorieën (hand? en hoofdarbeiders, stafmedewerkers en leidinggevenden), van eender welke leeftijd en alle bedrijfssectoren.

Neem contact met ons op. Voor elk stelsel beschikken wij over een standaardbrief die u aan uw werknemer kunt bezorgen. 

Durven veranderen onder begeleiding

Bij A-Th is outplacement veel meer dan het ter beschikking stellen van tewerkstellingstools. 

Hoe meer u een profiel met grote bekwaamheden hebt, hoe strategischer het niveau van de outplacement zal zijn:

  • Onze ondervraging in de fase van de persoonlijke en professionele balans zal grondiger zijn;
  • Wij zullen uw bekwaamheden nauwkeurig in kaart brengen en ze toetsen aan de behoeften van de markt,
  • Wij zullen u helpen om uw strategische positie op de arbeidsmarkt te bepalen en om zoveel mogelijk netwerken te activeren.
  • Voor sommige personen zal er ook sprake zijn van een eventuele zelfstandige activiteit of van het oprichten of overnemen van een onderneming.

Voor de operationele profielen zal onze hulp pragmatisch zijn en toegespitst zijn op doelmatige tools om een betrekking te vinden: opstellen van een CV,en sollicitatiebrieven, solliciteren, sollicitatiegesprekken beheren, manieren om voor testen te slagen en over een contract te onderhandelen... 

Voor de bruggepensioneerden: nieuwe wegen vinden voor nieuwe levensprojecten.