Waarden

De mens staat centraal, hij is “de maat van alle dingen”. Dat komt doordat hij zin geeft aan de wereld. Wanneer het zelfbewustzijn verdwijnt, verdwijnt ook de betekenis van de wereld.

Ons logo is de weergave van onze houding en acties. Een gezicht, want de mens staat in het middelpunt van onze bekommernissen. Dat gezicht kijkt naar de toekomst, want die is het, waaraan we moeten bouwen.

De waarden die wij delen en ons leven leiden, zijn:

  • Respect en echte, authentieke betrekkingen: onze samenwerking is een kwestie van vertrouwen, op voet van gelijkheid met elke gesprekspartner;
  • Professionalisme: bij het zoeken naar een evenwicht tussen het hoge kwaliteitsniveau van de interventies en de nood aan prestaties;
  • Onberispelijke ethiek en deontologie: we scheppen een duidelijk kader, we weten wat we wel of niet kunnen en behouden ons het recht voor opdrachten te weigeren;
  • Intellectuele nieuwsgierigheid, het verlangen om steeds bij te leren, als bron van creativiteit en innovatie;
  • Een cultuur van aanstekelijk optimisme en enthousiasme, die we met heel ons team delen en tijdens de begeleidingen overbrengen.

Het vertrouwen van al onze klanten en partners, die een beroep doen en blijven doen op onze diensten, staat borg voor de erkenning van die waarden.