Een verhaal dat voortduurt

A-Th is het verhaal van de veerkracht van André Thioux die een onverwachte afdanking te boven wist te komen na het begin van een veelbelovende loopbaan in human resources. Toen alles op losse schroeven kwam te staan, kreeg hij een gelukkige inval: in 1984 richtte hij A-Th & Associates op, een outplacementbureau,dat in België een pionier is.

Hij wilde mensen en bedrijven helpen bij hun ontwikkeling en het vervullen van hun maatschappelijke rol. Hij was overtuigd van het belang van begeleiding bij professionele veranderings? en evolutieprocessen.

Na meer dan een kwarteeuw laat hij zijn onderneming over aan zijn kinderen, Christine en Serge Thioux, die allebei psycholoog zijn. Samen met hun team van consultants blijft die tweede generatie volledig overtuigd van de zin en het belang van hun begeleidingsrol in ondernemingen, in alsmaar complexer wordende economische situaties en omgevingen.

 

Wij zien onszelf dan ook als zeer nauw betrokken begeleiders die op sleutelmomenten:

  • actief bijdragen tot de ontwikkeling van de toekomst van bedrijven;
  • mannen en vrouwen helpen vorm te geven aan hun beroeps? en levensplannen.

Wij zijn een soort voorbijgangers in het leven van de ondernemingen en van mensen op hun werk. Wij willen een kwalitatieve en kwantificeerbare toegevoegde waarde leveren om het juiste evenwicht te vinden tussen de behoeften van mensen en organisaties.