HR adviezen en strategie

Hebt u tijdelijk de steun van een HR?expert nodig voor een welbepaald project?

A-Th begeleidt u voor:

HR-tools

Voor KMO’s in hun groeifase, wanneer ze een kritieke omvang bereiken en de behoefte aan HR-structurering beginnen te voelen.  

A-Th biedt specifieke projecten om een HR-basis te leggen, op maat van een KMO:

 • Opnieuw bepalen van het kader en de functies door middel van een organogram en evolutieve functiebeschrijvingen;
 • Systeem voor het evalueren en ontwikkelen van het personeel door middel van doelstellingen;
 • Coherente loonschalen;
 • Een geformaliseerd intern communicatie? en rapporteringsysteem.

HR ad interim

Voor KMO’s in hun groeifase, wanneer ze een kritieke omvang bereiken en ze de behoefte aan HR-structurering beginnen te voelen. Ze zijn nog te klein om een voltijdse HR-Directeur aan te werven, maar tegelijk te groot opdat de baas nog op zijn eentje de personeelszaken kan beheren.

 

A-Th stelt voor om tijdelijk een deeltijdse senior consultant ter beschikking te stellen, die vroeger HR-Directeur was bij een multinational en die de personeelszaken direct en doelmatig zal beheren tegen een lage kostprijs.

Sociale dialoog

Onze Senior Consultants begeleiden u om u over uw rechten en plichten binnen de verschillende organen (OR, CPBW, VA...) te informeren, om doelmatig te communiceren en te spreken met de vakbondsorganisaties en om een rustig sociaal klimaat te bewaren.

Herstructureringsstratégie

In partnerschap met een advocatenkantoor dat in sociaal en arbeidsrecht gespecialiseerd is:

Op voorhand:

Begeleiding van de Directie bij haar voorafgaande strategische overwegingen - Informatie over de wettelijke verplichtingen - Opleiding van de chefs die de afdankingen moeten uitvoeren.

Op het cruciale moment:

 • Strategische en juridische adviezen voor de onderhandelingen met de sociale partners.
 • Hulp voor de interne communicatie.
 • Nauwkeurige juridische opvolging van de Renault-wet.
 • Deelname aan het oprichten van een TWC (gemengde cel en reconversiecel).
 • Verplichte begeleiding bij Outplacement.

Nadien:

 • Het opnieuw uittekenen van de geherstructureerde organisatie
 • Het uitvoeren en opvolgen van de interne verplaatsingen en reorganisaties.
 • Het opnieuw motiveren van de personen die blijven.